Yhdistys,hallitus ja jäsenet

Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitus työskentelee tiivisti yhdessä toimikuntien kanssa ja pyrkii toiminnallaan varmistamaan, että yhdistyksen toiminta keskittyy niihin asioihin mitä varten yhdistys on olemassa.

Toimikunnat

Hallituksen nimeämät toimikunnat vastaavat toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta hallitukselle ja vastaavat toimikunnille annettujen tehtävien toteuttamisesta.

Briefly in English

Luottoalan Asiantuntijat Ry is a non-profit association aimed at connecting and advancing Finance and Credit Professional’s industry and network in Finland.