TOIMIKUNNAT

Hallituksen toimikunnat

Hallituksen nimeämät toimikunnat vastaavat toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta hallitukselle ja vastaavat toimikunnille annettujen tehtävien toteuttamisesta. Hallituksen ja toimikuntien välisen tiedonkulun varmistamiseksi kunkin toimikunnan kokoonpanoon kuuluu myös yksi hallituksen jäsen.

Koulutus- ja ulkomaantoimikunta

Koulutus- ja ulkomaantoimikunta vastaa yhdistyksen koulutustapahtumien järjestämisestä sekä haluaa kehittää ja tarjota yhdistyksen jäsenille erityisesti ulkomaankauppaan liittyvää koulutusta, miniseminaareja ja kirjoituksia. Tärkein koulutustapahtuma on syksyisin pidettävä luottoseminaari. Luottoseminaarissa alan parhaat asiantuntijat luennoivat luottomiehille tärkeistä ajankohtaisista asioista. Luottoseminaarin lisäksi koulutustoimikunta pyrkii järjestämään tietoiskuja ajankohtaisista aiheista. Koulutustoimikunta ottaa mielellään vastaan jäsenten ehdotuksia koulutusaiheiksi.

Koulutus- ja ulkomaantoimikunnan jäsenet

Kati Matinaho

Kati Matinaho

Puheenjohtaja

etunimi.sukunimi@intrum.com

Heli Hirvonen

Heli Hirvonen

etunimi.sukunimi@atradius.com

Julia Joki-Anttila

Julia Joki-Anttila

etunimi.sukunimi@aalto.fi

Jaana Jussila

Jaana Jussila

etunimi.sukunimi@intrum.com

Heikki Kohi

Heikki Kohi

etunimi.sukunimi@asiakastieto.fi

Lakitoimikunta

Lakitoimikunta seuraa lainsäädännön kehitystä ja valmistelee hallitukselle yhdistyksen nimissä lainsäädäntöhankkeista annettavat lausunnot. Yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa pyritään lainvalmisteluun myötävaikuttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja mahdollisuuksien mukaan hankkiudutaan keskeisten lakiuudistusten valmistelutyöryhmiin.

Lakitoimikunnan jäsenet

Antti Ahvonen

Antti Ahvonen

Puheenohtaja

etunimi.sukunimi@kesko.fi

 

Hanna Tuohimäki

Hanna Tuohimäki

etunimi.sukunimi@lantmannen.com

Laura Wright

Laura Wright

etunimi.sukunimi@op.fi

Satu Maila

Satu Maila

etunimi.sukunimi@kesko.fi

Tero Kantelinen

Tero Kantelinen

etunimi.sukunimi@intrum.com

Toimitusneuvosto

Toimitusneuvosto vastaa Luottolinkki -lehden toimittamisesta, joka on yhdistyksen tärkein jäsenistölle kohdistuvan tiedottamisen väline.

Toimitusneuvoston jäsenet

Ossi Lahti

Ossi Lahti

Päätoimittaja

etunimi.sukunimi@svea.fi

 

Anne Björk

Anne Björk

etunimi.sukunimi@kontino.fi

Olli-Pekka Pitkäjärvi

Olli-Pekka Pitkäjärvi

etunimi.sukunimi@scania.fi

Simo Juntunen

Simo Juntunen

etunimi.sukunimi@asiakastieto.fi

 

Satu Seppelin

Satu Seppelin

etunimi.sukunimi@svea.fi

Tero Kantelinen

Tero Kantelinen

etunimi.sukunimi@intrum.com

Henna Simola

Henna Simola

etunimi.sukunimi@atradius.com

Luottoalan neuvottelukunta

Luottoalan neuvottelukunta on yhdistyksen sääntöjen määräämä asiantuntijaelin, joka tukee yhdistyksen hallituksen toimintaa. Pääpaino sen toiminnassa on osallistua yhdistyksen toimintaa koskevien, merkittävien kehityshankkeiden suunnitteluun. Lisäksi neuvottelukunta laatii mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen nimissä annettavia, valmisteltuja lausuntoja.

Luottoalan neuvottelukunnan jäsenet

Jarmo Tahvanainen

Jarmo Tahvanainen

Puheenjohtaja

etunimi.sukunimi@arvato.com

 

Simo Juntunen

Simo Juntunen

etunimi.sukunimi@asiakastieto.fi

Rauno Hamu

Rauno Hamu

etunimi.sukunimi@bisnode.com

Mona Haataja

Mona Haataja

etunimi.sukunimi@brang.fi

Risto Kallio

Risto Kallio

etunimi.sukunimi@asiakastieto.fi

Jyrki Lindström

Jyrki Lindström

etunimi.sukunimi@intrum.com