JÄSENREKISTERISELOSTE

Jäsenrekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Luottoalan Asiantuntijat Ry

PL 11, 02662 Espoo

Sähköposti: pj@luottomiehet.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Paritilit

Sähköposti: luottomiehet@taloushallinto.fi

Puhelin: (09) 6225 715

 

3. Käsittelijät

Luottoalan Asiantuntijat Ry

PL 11, 02662 Espoo

Sähköposti: sihteeri@luottomiehet.fi

Paritilit

Sähköposti: luottomiehet@taloushallinto.fi

Puhelin: (09) 6225 715

 

4. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tietoja käytetään yhdistyksen tiedotteiden ja tapahtumakutsujen lähettämiseen, yhteydenottoihin sekä

yhdistyksen maksuliikenteen hoitamiseen. Rekisteri perustuu jäsenen liittymisen yhteydessä antamiin tietoihin.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, arvo/ammatti, sähköpostiosoite, puhelinnumero, luottotutkinnon

suorittamisvuosi, osoite, laskutusosoite, verkkolaskuosoite, operaattori, työnantajan toimiala,

tehtävänimike ja tehtäväkuvaus. Jäsenhakemuksen yhteydessä www-sivuilla pyydetään lupa luovuttaa tietoja markkinointitarkoituksiin.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin lisätään tietoja jäsenen liittymisen yhteydessä, jossa tiedot annetaan yhdistyksen www-sivun

liittymislomakkeen kautta. Päivityksiä tehdään jäsenten yhteydenottojen ja muutosten pohjalta.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yhdistys luovuttaa tietoja maksuliikennettä varten tilitoimistolle. Jäsenkyselyä varten yhdistys luovuttaa

sähköpostiosoitteen jäsenkyselyn toteuttajalle. Yhdistys käyttää sähköpostipalvelua viestinnässä.

Tietosisältö on henkilön sähköpostiosoite. Yhdistys luovuttaa jäsenrekisterin tietoja jäsenlehden

päätoimittajalle jäsenlehden postittamista varten sekä painotaloon jäsenlehden painamista varten.

Tietosisältö on jäsenen etu- ja sukunimi, työnantaja sekä osoitetiedot.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on vain rekisterinpitäjän ja käsittelijän käytössä tallennettuna palvelimelle, johon eivät

ulkopuoliset pääse. Käsittelijä on huolehtinut oman järjestelmänsä ylläpitäjän kanssa tietosuoja-asetuksen

mukaisista käytännöistä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

10. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa

rekisteristä vastaavalle sähköpostilla, kirjeellä tai esittää henkilökohtaisesti. Pyynnössä on kerrottava

henkilön nimi tai muu yksilöivä tieto. Tiedot annetaan pyynnöstä sähköisesti.

 

11. Tietojen korjaaminen

Tietojen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja osoitettava rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa.

 

12. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröityjä voidaan tarvittaessa informoida sähköpostitse/kirjeitse/kuukausikokouksissa jäsenyyden/palvelujen muutoksista.

 

13. Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Ilmoitus tehdään rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksen ilmitulosta. Ilmoitus

tehdään rekisteröidylle, jos tietoturvaloukkauksesta aiheutuu todennäköisesti korkea riski tämän

oikeuksille ja vapauksille. Tietoturvaviranomaiselle tehdään ilmoitus 72h kuluessa ilmitulosta, mikäli

tietoturvaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Rekisteriseloste päivitetty: 25.5.2018.