Tervetuloa Luottoalan Asiantuntijat Ry:n varsinaiseen Kevätkokoukseen!

Paikka: Kappelin kellari – Eteläsplanadi 1, 00130 Helsinki
Aika: 16.5.2024 klo 16:00 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat (ml. toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen). 

Lämpimästi tervetuloa!
 
Luottoalan Asiantuntijat ry:n hallitus

 


Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
  3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Todetaan osallistujat
  6. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
  7. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023
  8. Esitetään toiminnantarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  9. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten ennen edellisen maaliskuun viimeistä päivää hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.
Hallitus tulee esittämään kevätkokoukselle, että yhdistyksen sääntöjen 4 §:n 1 ja 2 momenttia muutetaan sekä yhdistyksen sääntöjen 6 § ja 10 §:n 1 momentin 7 kohta poistetaan. Tarkemmat tiedot muutosehdotuksista on lähetetty jäsenistölle toimitetun sähköpostikutsun yhteydessä. Mikäli et ole saanut kutsua, otathan yhteyttä meihin osoitteessa luottomiehet.ry@gmail.com.