Hallituksen nimeämät toimikunnat vastaavat toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta hallitukselle ja vastaavat toimikunnille annettujen tehtävien toteuttamisesta. Hallituksen ja toimikuntien välisen tiedonkulun varmistamiseksi kunkin toimikunnan kokoonpanoon kuuluu myös yksi hallituksen jäsen.

Koulutus- ja ulkomaantoimikunta

Koulutus- ja ulkomaantoimikunta vastaa yhdistyksen koulutustapahtumien järjestämisestä sekä haluaa kehittää ja tarjota yhdistyksen jäsenille erityisesti ulkomaankauppaan liittyvää koulutusta, miniseminaareja ja kirjoituksia. Tärkein koulutustapahtuma on syksyisin pidettävä luottoseminaari. Luottoseminaarissa alan parhaat asiantuntijat luennoivat luottomiehille tärkeistä ajankohtaisista asioista. Luottoseminaarin lisäksi koulutustoimikunta pyrkii järjestämään tietoiskuja ajankohtaisista aiheista. Koulutustoimikunta ottaa mielellään vastaan jäsenten ehdotuksia koulutusaiheiksi.

Puheenjohtaja
Jonna Härkin
etunimi.sukunimi@atradius.com

Arja Fagerström
etunimi.sukunimi@atradius.com

Vesa Turunen
etunimi.sukunimi@asiakatieto.fi

Jaana Jussila
etunimi.sukunimi@intrum.com

Heikki Kohi
etunimi.sukunimi@asiakastieto.fi

Lakitoimikunta

Lakitoimikunta seuraa lainsäädännön kehitystä ja valmistelee hallitukselle yhdistyksen nimissä lainsäädäntöhankkeista annettavat lausunnot. Yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa pyritään lainvalmisteluun myötävaikuttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja mahdollisuuksien mukaan hankkiudutaan keskeisten lakiuudistusten valmistelutyöryhmiin.

Puheenjohtaja
Antti Ahvonen
etunimi.sukunimi@kesko.fi

Hanna Tuohimäki
etunimi.sukunimi@lantmannen.com

Markku Harmaala
etunimi.sukunimi@toyota.fi

Laura Wright
etunimi.sukunimi@op.fi

Satu Maila
etunimi.sukunimi@kesko.fi

Mia Blomqvist
etunimi.sukunimi@visma.com

Tero Kantelinen
etunimi.sukunimi@intrum.com

Petri Ylisaukko-Oja
etunimi.sukunimi@sergel.fi

Jarmo Kivihuhta
etunimi.sukunimi@ktcfinland.fi

Toimitusneuvosto

Toimitusneuvosto vastaa Luottolinkki -lehden toimittamisesta, joka on yhdistyksen tärkein jäsenistölle kohdistuvan tiedottamisen väline.

Päätoimittaja
Ossi Lahti
etunimi.sukunimi@svea.fi

Anne Björk
etunimi.sukunimi@kontino.fi

Olli-Pekka Pitkäjärvi
etunimi.sukunimi@scania.fi

Satu Seppelin
etunimi.sukunimi@svea.fi

Henna Simola
etunimi.sukunimi@eulerhermes.com

Luottoalan neuvottelukunta

Luottoalan neuvottelukunta on yhdistyksen sääntöjen määräämä asiantuntijaelin, joka tukee yhdistyksen hallituksen toimintaa. Pääpaino sen toiminnassa on osallistua yhdistyksen toimintaa koskevien, merkittävien kehityshankkeiden suunnitteluun. Lisäksi neuvottelukunta laatii mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen nimissä annettavia, valmisteltuja lausuntoja.

Puheenjohtaja
Jarmo Tahvanainen

etunimi.sukunimi@arvato.com

Simo Juntunen
etunimi.sukunimi@asiakastieto.fi

Rauno Hamu
etunimi.sukunimi@bisnode.com

Mona Haataja
etunimi.sukunimi@brang.fi

Risto Kallio
etunimi.sukunimi@asiakastieto.fi

Jyrki Lindström
etunimi.sukunimi@intrum.com