Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019

Uutiset Uutisnostot 28.08.2019
/

Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää asiassa, joka koskee:

• tietyn määräistä saamista (esim. vuokrasaatavat, puhelin- ja sähkölaskut),
• hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka
• häätöä.

Suppean haastehakemuksen käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.
Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään syyskuun 2019 alusta alkaen Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Nykyisin summaarisia asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa. Asioiden käsittelyn keskittämisellä on tarkoitus nopeuttaa ja tehostaa summaaristen riita-asioiden käsittelyä. Vuonna 2017 käräjäoikeuksissa ratkaistiin lähes 376 000 summaarista riita-asiaa.


Sähköinen asiointi tulee pakolliseksi

Sähköinen asiointi tulee summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille. Näin voidaan vähentää merkittävästi summaaristen asioiden käsittelyn vaatimaa työmäärää käräjäoikeuksissa.
Haastehakemus on toimitettava käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua tai tietojärjestelmäyhteyttä (Santra). Muulla tavalla toimitetut haastehakemukset jätetään normaalitapauksissa tutkimatta.


Riitaiseksi muuttuvan asian siirtäminen

Jos suppealla haastehakemuksella vireille tullut asia riitautuu, sillä voi olla vaikutusta siihen, mikä käräjäoikeus jatkossa käsittelee asiaa.
Jos asiaa siihen asti käsitellyt käräjäoikeus ei ole muulla perusteella toimivaltainen, riitautunut asia siirretään käsiteltäväksi toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Vastaajan ollessa yksityishenkilö asia siirtyy tällöin hänen kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa käräjäoikeuteen.
Asia voidaan jättää siirtämättä tietyissä tilanteissa.
Käräjäoikeudet tiedottavat omalta osaltaan edellä kerrottujen muutosten vaikutuksista toimintaan ja asioiden käsittelyyn.

Lähde: www.oikeus.fi