Maksutapatutkimus 2016 Suomi ja Eurooppa

/

Suuret yritykset painostavat pienempiä hyväksymään pidempiä maksuaikoja

Lähes kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta yrityksestä Suomessa (65 %) on hyväksynyt pidempiä maksuaikoja kuin mitä he olisivat valmiita myöntämään. 64 prosenttia on toiminut niin toimiessaan suurten yritysten kanssa. Määrä on selvästi suurempi kuin Euroopassa keskimäärin (38 %).

Maksuviiveitä aiheuttavat taloudelliset vaikeudet sekä tahallinen viivyttely

Kyselymme mukaan yleisimmät syyt maksuviiveisiin ovat asiakkaiden taloudelliset vaikeudet (70 %), tahallinen viivyttely (64 %) ja hallinnollinen tehottomuus (55 %). Perintä yleinen keino maksuviiveiden hallinnassa, mutta ei läheskään kaikilla yrityksillä käytössä Suomalaiset yritykset toimittavat saatavansa perittäväksi hieman harvemmmin kuin Euroopassa keskimäärin (45 % vs 49 %). Reilu kolmannnes vastaajista (37 %) kertoi perinnän olevan yritykselleen tärkeä keino maksuviiveiden torjumisessa.

PITKIEN MAKSUAIKOJEN SEURAUKSET

Seuraukset voivat olla vakavat, mikäli yritys ei saa maksuja ajallaan. Yrityksissä kärsitään vaihtelevasti likviditeettiongelmista, tulonmenetyksistä ja jopa liiketoiminnan vaarantumisesta. Näistä syistä yritysten on hankala kasvaa sekä luoda uusia työpaikkoja.

Missä määrin maksuviiveet ovat vaikuttaneet yritykseenne/yhteisöönne? Arvioi asteikolla nollasta viiteen.

Artikkeli julkaistu Luottolinkki-lehden numerossa 5/2016.