Luottomiehet Kokoomuksen eduskuntaryhmän vieraana

/

Luottomiehet ry sai kauan odotetun audienssin kokoomuksen eduskuntaryhmältä ja tapasimme mm. kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon ja eduskunnan 2. varapuhemiehen Arto Satosen 20. lokakuuta. Tärkein syy tapaamiselle oli Luottomiesten keskusteluissa havaitut osamaksukauppalain puutteet ja vääristymät. Osamaksukauppalakihan on jo vuodelta 1966, siis peräti 50 vuoden takaa. Tavoitteenamme oli lobata kansanedustajia ja saada sitä kautta vetoapua epäkohtien korjaamiseksi.

Tapaaminen alkoi puheenjohtajamme Jorma Metsäsen lyhyellä Luottomiesten historiaa ja nykypäivää käsittelevällä esityksellä. Hanna Tuohimäki jatkoi kertomalla rauhalliseen ja jäsenneltyyn tyyliinsä osamaksukauppalain epäkohdista, joihin Luottomiehet ry toivoo lainlaatijan huomiota ja korjausta. Isoimmat korjaustarpeet liittyvät velkojan kannalta ongelmalliseen ns. 5 %:n sääntöön, jolloin esineen takaisinottoon voi kulua helposti 4-6kk, vaikkei velallinen maksaisi senttiäkään. Lisäksi velallinen voi halutessaan jarruttaa osamaksukaupan tilitysmenettelyä pienilläkin osasuorituksilla. Myös osamaksuesineiden markkina-arvon määritykseen tarvitaan tarkennusta. Tilitysmenettelystä vastuussa olevat kihlakunnan voudit ovat pyytäneet ajoneuvojen hinta-arvioita jopa katsastusmiehiltä tai satunnaisilta insinööreiltä. Tällainen menettely ei ole omiaan turvaamaan velkojien asemaa eikä myöskään velallisten oikeusturvaa. Tapaamisessa mukana ollut Olli-Pekka Pitkäjärvi valaisi käytännön tilitysasioissa mukana olleena tilitysprosessin hitautta ainakin raskaiden ajoneuvojen osalta. Lisäksi hän pyrki kuvailemaan ajoneuvojen arvojen alenemista vaikka ne seisoisivat käyttämättömänä voudin hallussa ja siitä aiheutuvaa lisääntyvän luottotappion riskiä, kun aika kuluu.

Edustajat Wallinheimo ja Satonen sekä paikalla olleet virkamiehet totesivat, että he ovat valmiina siirtämään asian oikeusministeriöön jatkokäsittelyyn. Me paikalla olleet Luottomiehet ilahduimme tietysti kovasti heidän myönteisestä kannastaan. Lisäksi meitä huvitti, kun Wallinheimo totesi nähdyn paljon hullumpiakin lakialoitteita ja lakeja.

Ennen asian siirtämistä oikeusministeriöön käsiteltäväksi, toivottiin vielä lisää käytännön esimerkkejä lain epäkohtien näkymisestä tilitysprosesseissa. Näitä esimerkkejä on pyydetty Scania Finansilta, Volvo Finansilta, OP Ryhmästä, Danske Financesta ja De Lage Landen Finansilta.

Luottomiehet voivat halutessaan ottaa asian tiimoilta yhteyttä joko Olli-Pekka Pitkäjärveen tai oheisen yhteenvedon kirjoittajaan Satu Mailaan (lakitoimikunnan pj/ Luottomiehet).

Tapaamisessa keskusteltiin myös valtioneuvoston kannustinloukkuselvityksestä ja Arto Satonen totesi työllisyysasteen nostamisen olevan välttämätöntä maassamme. Puhuimme myös nuorison velkaantumisesta ja maksuhäiriömerkintöjen vaikutuksesta nuoren henkilön elämän alkuvaiheessa ja kuinka merkinnät voivat vaikeuttaa ja estää esimerkiksi muuttamisen työn perässä toiselle paikakunnalle.

TEKSTI: OLLI-PEKKA PITKAJARVI