Hallituksen nimeämät toimikunnat vastaavat toimialaansa kuuluvien asioiden valmistelusta hallitukselle ja vastaavat toimikunnille annettujen tehtävien toteuttamisesta. Hallituksen ja toimikuntien välisen tiedonkulun varmistamiseksi kunkin toimikunnan kokoonpanoon kuuluu myös yksi hallituksen jäsen.

Koulutustoimikunta

Luottomiehet-Kreditmännen ry:n koulutustoimikunta vastaa yhdistyksen koulutustapahtumien järjestämisestä. Tärkein koulutustapahtuma on syksyisin pidettävä luottoseminaari. Luottoseminaarissa alan parhaat asiantuntijat luennoivat luottomiehille tärkeistä ajankohtaisista asioista. Luottoseminaarin lisäksi koulutustoimikunta pyrkii järjestämään tietoiskuja ajankohtaisista aiheista. Koulutustoimikunta ottaa mielellään vastaan jäsenten ehdotuksia koulutusaiheiksi.

Puheenjohtaja
Pirjo Vanhanen, SLO Oy
email: etunimi.sukunimi@slo.fi

Oskari Holopainen, Santander Consumer Finance Oy
email: etunimi.sukunimi@santanderconsumer.fi

Anni Liukka, Pappila Penkkala Group Oy
email: etunimi.sukunimi@vismappg.fi

Reetta Saarimäki, Työttömyysvakuutusrahasto
email: etunimi.sukunimi@tvr.fi

Irja Strömsten, YIT Oyj
email: etunimi.sukunimi@yit.fi

Jarkko Perälä, Atradius
email:
etunimi.sukunimi@atradius.com

Vesa Turunen, Suomen Asiakastieto Oyj
email: etunimi.sukunimi@asiakastieto.fi

Lakitoimikunta

Lakitoimikunta seuraa lainsäädännön kehitystä ja valmistelee hallitukselle yhdistyksen nimissä lainsäädäntöhankkeista annettavat lausunnot. Yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa pyritään lainvalmisteluun myötävaikuttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja mahdollisuuksien mukaan hankkiudutaan keskeisten lakiuudistusten valmistelutyöryhmiin.

Puheenjohtaja
Tero Kantelinen, Intrum Justitia Oy
email: etunimi.sukunimi@intrum.com


Mia Blomqvist, Pappila Penkkala Group Oy
email: etunimi.sukunimi@pappila-penkkala.fi

Markku Harmaala, Toyota Finance Finland Oy
email: etunimi.sukunimi@toyota.fi

Jarmo Kivihuhta, KTC Finland Oy
email: etunimi.sukunimi@ktc.fi

Satu Maila, Kesko Oyj
email: etunimi.sukunimi@kesko.fi

Juha Nikkilä, Intrum Justitia Oy
email: etunimi.sukunimi@intrum.com

Hanna Tuohimäki, Asianajotoimisto Astrea Oy
email: etunimi.sukunimi@astrea.fi

Petri Ylisaukko-oja, Sergel Oy
email: etunimi.sukunimi@sergel.fi


Toimitusneuvosto

Toimitusneuvosto vastaa Luottolinkki -lehden toimittamisesta, joka on yhdistyksen tärkein jäsenistölle kohdistuvan tiedottamisen väline.

Päätoimittaja
Ossi Lahti, Svea Perintä Oy
email: etunimi.sukunimi@svea.fi

(Webmaster) Anne Björk, Oy Kontino Ab
email: etunimi.sukunimi@kontino.fi

Terhi Rosti, Visma Duetto  Oy
email: etunimi.sukunimi@visma.com

Johanna Kurronen, Svea Perintä Oy
email: etunimi.sukunimi@svea.fi

Mainosmyynti Olli-Pekka Pitkäjärvi, Scania Finans AB, Filial i Finland
email:etunimi.sukunimi@scania.fi

(Webmaster) Max Puumalainen, Intrum Justitia Oy
email: etunimi.sukunimi@intrum.com

Satu Seppelin, OK Perintä Oy
email: etunimi.sukunimi@okperinta.fi

Henna Simola, Euler Hermes Suomi
email: etunimi.sukunimi@eulerhermes.com

Tomi Tupola, Tryg Garanti 
email: etunimi.sukunimi@tryggaranti.fi

Luottoalan neuvottelukunta

Luottoalan neuvottelukunta on yhdistyksen sääntöjen määräämä asiantuntijaelin, joka tukee yhdistyksen hallituksen toimintaa. Pääpaino sen toiminnassa on osallistua yhdistyksen toimintaa koskevien, merkittävien kehityshankkeiden suunnitteluun. Lisäksi neuvottelukunta laatii mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen nimissä annettavia, valmisteltuja lausuntoja.

 

Puheenjohtaja
Rauno Hamu, Bisnode Finland Oy
email: etunimi.sukunimi@bisnode.com

Jorma Metsänen
email: pj@luottomiehet.fi

Anna Johansén, Visma Duetto Oy
email: etunimi.sukunimi@visma.com

Risto Kallio, Suomen Asiakastieto Oy
email: etunimi.sukunimi@asiakastieto.fi

Jyrki Lindström, Intrum Justitia Oy
email: etunimi.sukunimi@intrum.com

Ulkomaantoimikunta

Ulkomaantoimikunta haluaa kehittää ja tarjota yhdistyksen jäsenille erityisesti ulkomaankauppaan liittyvää koulutusta, miniseminaareja ja kirjoituksia. Toimikunta toimii yhteistyössä koulutustoimikunnan kanssa. Toimikunnan tehtävänä on varmistaa, että yhdistyksen koulutustarjonnassa on aina mukana myös vientiin ja kansainväliseen toimintaan liittyviä teemoja. Tämän lisäksi ulkomaantoimikunta hakee aktiivisesti kansainvälisiä kanavia ja yhteisöjä, joiden kautta voidaan tuoda lisäarvoa jäsenille.

Puheenjohtaja

Arja Fagerström, Atradius Luottovakuutus

email: etunimi.sukunimi@atradius.com

Veronica Andersson, Bisnode Oy
email: etunimi.sukunimi@bisnode.com

Jarmo Tahvanainen, Intrum Justitia Oy
email: etunimi.sukunimi@intrum.com