1. Rekisterinpitäjä

Luottomiehet – Kreditmännen r.y. (y-tunnus 1706816-7) PL 891, 00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö

Yhdistyksen puheenjohtaja

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenyysasioiden hoitaminen, yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen sekä toiminnan ja toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen jäsenten palvelemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen henkilötiedot: nimi, ammatti ja/tai arvo, yhteystiedot (kotiin ja/tai työpaikalle, jäsen itse valitsee kumpaa käytetään postitusosoitteena), syntymäaika, sukupuoli.

Jäsenyyttä koskevat tiedot: jäsenryhmä johon jäsen kuuluu (normaalijäsen, eläkeläisjäsen, kunniajäsen, kannattajajäsen), työpaikan nimi ja yhteystiedot, jäsenmaksun maksamista koskevat tiedot, jäsennumero, jäseneksi liittymisaika, jäsenen osallistuminen yhdistyksen ja sen toimikuntien toimintaan.

Jäsenen antamat kiellot: suoramarkkinointikiellot, jäsen ei halua tiettyä jäsenetua (esim. lehti).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti jäseneltä itseltään. Tietoja voidaan hankkia ja päivittää myös jäsenen työpaikalta tai erilaisista julkisista lähteistä saatavien tietojen avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan käytettäväksi jäsenille myönnettävien etujen tarjoamiseen tai antamiseen sekä muuhun jäsenyyttä palvelevaan suoramarkkinointiin. Muita tietoja kuin nimi, ammatti/arvo, yhteystiedot ja ryhmä ei luovuteta. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on atk-pohjainen. Henkilötiedot on suojattu normaalein tietoteknisin järjestelyin. Tietojärjestelmään ja siellä oleviin henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain yhdistyksen toimihenkilöt, ja yhdistyksen lukuun toimivat alihankkijat.

Rekisteriseloste on päivitetty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 16.4.2015.

 

(Henkilötietolaki 10 §)